ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ

Κατασκευαστής
VECHRO
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

SMALTOFILL ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Λευκός στόκος οικοδομών, με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες για εσωτερική χρήση και εξωτερική χρήση. Μπορεί να...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

SMALTOFILL ELASTIC PUTTY

Ελαστομερής στόκος νερού ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια, χρήσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης κατάλληλος για...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

ULTRA SMALTOPLAST FIX

Τσιμεντοειδής στόκος σε μορφή σκόνης, ενισχυμένος με ειδικά τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες. Για σπατουλάρισμα και...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο