ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Κατασκευαστής
Επιλέξτε κατασκευαστή
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

KLEBOCEM

Ρητινούχα συγκολλητική ή / και τελειωτική σκόνη, ανθεκτική σε ψύξη. Χρησιμοποιείται για την ένωση θερμομονωτικών...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

WEBERTHERM AP60

Κόλλα και υλικό επικάλυψης για τα συστήματα της θερμοπρόσοψης. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση και επικάλυψη των...

ΚΟΛΛΑ FL 100

Κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα τοίχων, καθώς και σε τοίχους από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα...
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο