ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Αποτελέσματα 1 - 6 από 7
Σελίδα 1 από 2

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ

Πλαστικά γωνιόκρανα ενίσχυσης για θερμοπρόσοψη.

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

Πλαστικό διάτρητο προφίλ με νεροσταλλάκτη.Χρησιμοποιείται για διαμόρφωση οριζόντιων ακμών που οδηγούν το νερό σε...

ΑΓΚΥΡΙΑ

Πλαστικά αγκύρια πολυστερίνης. Χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης.

ΑΡΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Ειδικό τεμάχιο δημιουργίας αρμού συστολής διαστολής, για σφράγιση και αποφυγή ρηγματώσεων.

ΑΡΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

Ειδικό τεμάχιο δημιουργίας αρμού συστολής διαστολής, δευτερεύουσων αρμών, για σφράγιση και για αποφυγή ρηγματώσεων.

ΒΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Βάση εκκίνησης θερμοπρόσοψης. Χρησιμοποιείται για την αποφυγή της συσσώρευσης υδάτων, λόγω υγρασίας, στη βάση του...
Σελίδα 1 από 2