ΚΟΛΛΑ FL 100

Κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών σε υποστρώματα
τοίχων, καθώς και σε τοίχους από τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεμα
επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές σκυρόδεμα, σε παλιά
σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ. Χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση του φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά
της μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων τελικής
στρώσης.
Κάντε Download

 

Τεχνικό φυλλάδιο

Σχόλια


Security code
Ανανέωση